โปรโมชั่น INTERNET

ครบเกินคุ้ม บาท

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic FTTx)

ฟรี WIFI

เริ่มต้นที่

Speed 50/20 Mbps 790 บาท

แพ็คเกจคุ้มกว่าแค่ 790 บาท

50/20 Mbps + ช่องเคเบิ้ลเกือบ 200 ช่อง