โปรโมชั่น DIGITAL TV

ครบเกินคุ้ม บาท

ช่องรายการดิจิตอล

ในกรณีที่ลูกค้าที่ต้องการรับชมรายการมากกว่า 160 ช่อง

สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ทาง line id :  cabletvhuahin

2.ทาง เบอร์โทรศัพย์ : (032) 530-217-8 , (032) 513-218-9 

3.ทาง Fax : (032) 512-558

4.Email : huahincabletv@gmail.com 
5.Facebook : www.facebook.com/cablehuahin