โปรโมชั่น ANALOG TV

ครบเกินคุ้ม บาท

ช่องรายการระบบอนาล็อกและดิจิตอล

(ATV + DTV)

 ติดตั้ง เคเบิลทีวี(ช่องรายการคุณภาพ) พร้อมกับ อินเตอร์เน็ต

(FTTX ไฟเบอร์ออฟติกถึงบ้าน)

ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท