โปรโมชั่น ANALOG TV

ครบเกินคุ้ม บาท

ช่องรายการระบบอนาล็อก

 ติดตั้ง เคเบิลทีวี(ช่องรายการคุณภาพ) พร้อมกับ อินเตอร์เน็ต

(FTTX ไฟเบอร์ออฟติกถึงบ้าน)

ราคาเริ่มต้นที่ 790 บาท 

1. การติดตั้งเคเบิลแบบบ้านกับแบบห้องพักหลายหลังราคาแตกต่างกันไหมค่ะ?

ตอบ :

2. เมื่อลูกค้าติดตั้งเคเบิลไปแล้ว พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณภาพหรืออุปกรณ์ชำรุด จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือไม่?

ตอบ :

3.ในกรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกเคเบิ้ลอยู่แล้ว และต้องการย้ายบ้านไปอยู่ในพื้นที่อื่น สามารถย้ายได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง?

ตอบ :